I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var intresset kring Lapphunden stort (Nordiska spetsar som de också kallades). På den tiden fanns ju inte Gråhunden och Jämthunden nämnda som egentliga reser.

CO Bergman , mera känd som "Överste Bergman" var en framstående "brukspatron" i Norrbotten med gruvbrytning, byggandet av slottsliknande byggnader m.m. i Norrbotten.

"Överste Bergman" var också en av de första uppfödarna av Lapphund vid sitt gods i Sandträsk by vid stambanan cirka 3 mil norr Boden i Norrbotten. (KJ)

 

1912, 1913 och 1914 hade via ett "Kungabrev" bestämts att SKK:s spetshundsektion där Hugo Samzelius var det starka namnet, skulle få totalt 2 000 kronor att användas till sektionens arbete för bevarandet av den gamla lapphundsrasen. De renskötande samerna skulle ges möjlighet att till billigt pris inköpa lapphundar för hjälp i renskötseln.

Man kan fråga sig hur mycket pengar 2 000:- kronor skulle varit omsatt i 2004 års penningvärde.

Vid den tiden, 1912, kostade en kväll med 7 rätters middag, vin, sprit och dans på Grand Hotell i Stockholm 10:- kronor för dam och 12:- kronor för herre.

(varför denne 2:- kronors skillnad kan man undra?) (KJ)

Lapphunden (numera Svensk Lapphund) fick rasen erkänd som egen ras år 1903. Då hade spetshundfolk från Sverige, Norge och Finland träffats för att typgodkänna de olika nordiska spetsarna och begäran beviljades av Kennelklubben.

Det skulle dröja mer än 40 år innan t.ex. Jämthunden fick sitt erkännnade 1946.

I Övre Norra distriktet av SLK firade ett litet 100-årsjubileum för "Nationalrasen" under 2003. (KJ)

Baron Carl Leuhusen, han som också hade samarbete med Mary Stephens på Tornö Gods i Småland var orolig för Lapphundens överlevnad på 1930-talet.

Så här skrev han bland annat: I Finland tar man vara på och värderar sin nationelle hund (Den finska spetsen, skrivarens anm.) I Norge renodlar man Buhunden.

Lapphunden är Sveriges nationelle hund, det är honom faran gäller. Huru länge skola vi hålla på härmed.

Baron Leuhusen skulle nog bli glad om han levde i dag och fick se med vilken omsorg Svensk Lapphund omhuldas och föds upp av seriösa uppfödare i dag mer än 70 år senare. (KJ)