Lapphunden är en mycket gammal ras och inte för inte kallas den ju "urhunden". Man tror att den typ av spetshundar varifrån lapphunden har sitt ursprung fanns i trakterna av Ladogasjön i Ryssland redan för 9 – 10 000 år sedan.

I takt med den vikande inlandsisen vandrade också samerna mot Norden och hade då med sig sina hundar. Dessa hundar, snarlika dagens svenska lapphund kom att bli samernas jaktkamrater och sedermera när renarna slutade att vara vildrenar också samernas hjälp vid vallningen av renar. (KJ)

 

 

 

Carl von Linne skrev i sin bok "Lapplandsresa År 1732" om dessa samernas hundar. Hur samerna använde dessa hundar vid jakt på både varg och björn.

Man skulle kunna tänka sig att Svensk Lapphund har en viss släktskap med till exempel de olika typer av Laikor som finns i Ryssland.

En man med stor kännedom av Ryssland och med jakthundarna där (Laikor framför allt) berättade för kort tid sedan att han hade sett en Laika med i stort sett samma utseende som Svensk Lapphund. (KJ)

 

En annan bokförfattare, den unge studenten Nikolaus Lundius skrev redan på 1600-talet och berättade om dessa "Lapparnas goda jakthundar".

Bland annat berättar han hur dessa hundar, som man sålde mellan varandra för 2 till 3 riksdaler, dresserades för jakt på björn, vildren, ekorre, mård och utter.

Att lapphunden fungerar bra som s.k. "bandhund" på jakten beskrev professor Wexionius också för 300 – 400 år sedan.

Personligen har jag varit bekant med en tik av rasen Svensk lapphund för vilken det på 1980- 1990-talet sköts uppemot 70 älgar med en typ av "bandhundsjakt" – "eftersöksjakt". (KJ)

 

I SKK:s stamboks första band, 1893 finner vi registreringsnummer 1 på en lapphund vid namn HALLI.

Denna hanhund av rasen SVENSK LAPPHUND ( nuvarande benämning på rasen) var född 1884 i Kainulasjärvi by , Tärendö socken (numera Pajala kommun). Uppfödare: Isak Johansson-Lampa.

Den unge jägmästaren Hugo Samzelius från Stockholm med sin första tjänstgöring i Gellivare revir köpte denna Halli när han återvände till huvudstaden. Väl hemma var Samzelius en av initiativtagarna vid bildandet av Svenska Kennelklubben (SKK) 1889.

Denne stilistiske redaktör för SKK:s första tidning såg också till att denne hanhund Halli , bördig från Kainulasjärvi, fick registreringsnummer 1 i SKK:s stamboks första band. (KJ)